Open Source CMS

 

Open Source redakčné systémy – čo sú zač, prečo sú zadarmo a ako ich využiť

O Open Source redakčných systémoch (Open Source CMS) sa toho popísalo už toľko, až by sa mohlo zdať, že už ani nie je o čom písať. Táto tematika má však oproti iným jednu obrovskú výhodu – rozoberá oblasť trhu, ktorá sa vyvíja tak bleskurýchle, že to, čo bolo napísané pred pár mesiacmi, či pred rokom, už dnes nemusí byť a často ani nie je pravda.

Samotná oblasť IT je dynamická už sama osebe, jej časť zaoberajúca sa vývojom a tvorbou webových riešení a webových technológií však patrí medzi tie najdynamickejšie. Aj preto, či už chtiac, alebo nechtiac, tu bude vždy o čom písať.

Pojmy a dojmy

Mnoho ľudí už pojmy Open Source, či redakčný systém určite zachytilo, niektorí by ich možno dokázali dokonca aj opísať. Drvivá väčšina, predovšetkým z tábora laikov a zákazníkov, však ani netuší, čo presne znamenajú a čím sa od klasických (statických) webových riešení redakčné systémy, naviac tie s označením Open Source, tak odlišujú. O výhodách a nevýhodách týchto redakčných systémov potom teda logicky tiež veľa nevedia a preto je najvyšší čas to zmeniť :-).

Pokúsime sa najprv tieto pojmy v niekoľkých bodoch zhrnúť:

  1. Open Source v preklade znamená otvorený zdroj. Softvéry vyvíjané na tomto príncípe tak majú otvorený zdrojový kód, ktorý je prístupný odbornej i laickej verejnosti a k jeho vývoju tak môže prispieť každý.
  2. CMS – Content Management System – v preklade systém na správu obsahu – v princípe je to online systém / softvér nainštalovaný na vašom hostingu, umožňujúci spravovať vašu webovú stránku. Pôvodné redakčné systémy sa zameriavali výlučne na správu obsahu stránok (odtiaľ názov CMS). Postupom času však niektoré tieto systémy umožnili a stále viac umožňujú ovládať kompletne celý web, počnúc obsahom, cez funkcionalitu, až po dizajn, bez nutnosti programovania.
  3. Open Source CMS – redakčné systémy s otvoreným kódom, dostupné zdarma bez nutnosti platenia licenčných, alebo akýchkoľvek iných poplatkov.

Open Source myšlienka voľného prístupu k zdrojovému kódu nie je nová, takéto komunity vývojárov existovali aj v minulosti a združovali sa okolo vývoja klasických PC softvérov. Známy je hlavne Linux, či Open Office, neskôr to boli tiež internetové prehliadače Mozilla, Opera, či najnovšie Chrome. Hlavnou podstatou takejto myšlienky je dobrovoľná práca na vývoji, častokrát hnaná požiadavkou na sebarealizáciu, či za pocitom zadosťučinenia. Hnacím motorom môže byť tiež odozva od komunity, alebo aj možnosť prezentovať svoje zručnosti a vedomosti.

Hlavný rozdiel medzi redakčnými systémami a statickou webovou stránkou je v možnosti editácie (minimálne) obsahu. Kým pri statickej webovej stránke musia byť všetky zmeny upravované najprv v zdrojovom kóde a následne uploadnuté na hosting, redakčný systém vám to umožní urobiť interaktívne buď priamo na stránke (tzv. front – end), alebo v administračnej zóne zabezpečenej prihlásením (tzv. back – end). O úspore času, peňazí i nervov pri editovaní webu cez CMS tu asi hovoriť netreba.

Top Open Source redakčné systémy

Zameráme sa predovšetkým na 5 Open Source redakčných systémov v mojom vlastnom TOP rebríčku. Označenie TOP si vyslúžili kvôli ich kvalite, variabilite, rozšíriteľnosti (množstvo, ale hlavne kvalita doplnkov pre tieto CMS), obľúbenosti na internete a samozrejme vývojárskej / užívateľskej základni. Do tejto „veľkej päťky“ patria CMS Joomla, Drupal, WordPress, Magento a TYPO3. Každý z týchto redakčných systémov je viac – menej vhodný na niečo iné, ich spoločným znakom je však to, že sú dostupné zdarma a pre každého a sú teda Open Source.

Variabilita a možnosti využitia

Variabilita týchto redakčných systémov sa odlišuje najmä vzhľadom k tomu, že pôvodne bol každý systém vyvinutý na niečo iné. Postupom času, s príchodom nových verzií a so zvyšujúcou sa obľúbenosťou sa však aj tieto systémy stávali a stávajú univerzálnejšie a použiteľnejšie v rozmanitých, ba na prvý pohľad možno až neprirodzených webových riešeniach. Môžete tak nájsť napríklad realitný portál postavený na pôvodne blogovom CMS. Výsledky však hovoria samé za seba.

Tu je veľmi stručný popis vyššie spomenutých redakčných systémov s najčastejším použitím:

  • CMS Joomla – najuniverzálnejší systém z veľkej päťky, predovšetkým z pohľadu užívateľa. Komplexnosť systému a obrovské množstvo rozšírení ho predurčuje na využitie pre akýkoľvek typ webu, od jednoduchých prezentácií, cez komplexné portály, až po unikátne riešenia na mieru.
  • CMS Drupal – jednoznačná jednotka pre všetkých vývojárov, resp. ľudí, ktorí si radi systém prispôsobia totálne na mieru aj priamo v kóde a samozrejme vedia ako na to. Najnovšia verzia Drupal 7 je veľkým krokom k užívateľskému komfortu, s ktorým boli predchádzajúce verzie Drupalu vcelku „na nože“. Použiteľný je v princípe na akékoľvek webové riešenie, zvykne sa napr. využívať ako jadro väčších webových sídiel. Fanatickí drupalisti ho taktiež vyhlasujú za najbezpečnejší Open Source redakčný systém na svete :-).
  • CMS WordPress – najdynamickejšie sa rozvíjajúci redakčný systém, ktorý zvíťazil v posledných 2 rokoch v súťaži o najobľúbenejší Open Source CMS sveta. Jednoduchosť ovládania, bezpečnosť a rozšíriteľnosť urobili z pôvodne jednoduchého blogovacieho systému komplexné CMS. Po pár rokoch vývoja, s príchodom WordPress 3 a vďaka extrémnej obľúbenosti už nie je problém nájsť realitný portál, elektronický obchod, firemný katalóg, či videoportál postavený na tomto systéme.
  • Magento – jediný zástupca e-commerce riešení v mojej „veľkej päťke“. Mnohými zatracovaný, mnohými blahorečeným ohromne komplexný systém určený primárne na vytvorenie elektronického obchodu. Možno ho tiež považovať za kamennú predajňu prenesenú do virtuálneho sveta. Neuveriteľné množstvo funkcií, o ktorých mnohé platené riešenia iba snívajú sú výhodou, no odrážajú sa aj na záťaži hostingu. Kto vie, ako na neho, má vyhraté.
  • TYPO3 CMS – zahrnutý do môjho rebríčka najmä kvôli jeho obľúbenosti v západnej Európe (Nemecko, Holandsko, Veľká Británia) a jeho neustálej snahe priblížiť sa ľahkosťou administrácie k užívateľovi. Rôznorodé využitie, zväčša však používaný pri tvorbe firemných prezentácií a ako základ pre elektronický obchod.