3. JavaScript

Javascript

JavaScript je skriptovací jazyk, ktorý umožňuje tvorcom webových stránok vytvoriť oveľa interaktívnejšie stránky. Sú ním zvyčajne ovládané rôzne interaktívne prvky GUI (tlačidlá, textové políčka) alebo tvorené animácie a efekty obrázkov.

Najčastejšie použitie JavaScriptu:

 • Varovné správy
 • Popup okná
 • Dynamické menu
 • Formuláre
 • Zobrazovanie dátumu alebo času

Program v JavaScripte sa zvyčajne spúšťa až po stiahnutí WWW stránky z Internetu (na strane klienta), na rozdiel od iných jazykov, ktoré sa spúšťajú na strane servera ešte pred stiahnutím z Internetu.
Vzhľadom k tomu, že HTML nemá skriptovacie schopnosti, musíte použiť tag <script> pre vytvorenie skriptu využívajúci skriptovací jazyk.
Párový tag <script> hovorí prehliadači, že má medzi týmito tagmi predpokladať skript. Skriptovací jazyk špecifikujete pomocou atribútu type , pre JAVASCRIPT zadáte hodnotu tohto atribútu: text / javascript.

 

4.1. Vloženie skriptu

Môžete určiť, či sa skript spustí automaticky (ako náhle sa stránka načíta), alebo potom čo užívateľ niečo urobí (klikne na odkaz).

Príklad JavaScriptu:

<script type="text/javascript"> 
 alert("Toto je JavaScript!") 
 </script>

Umiestnením tohto kódu do hlavičky dokumentu, sa po načítaní stránky objaví správa: Toto je JavaScript!.

 

4.2. Spúšťanie skriptu

V mnohých prípadoch budete chcieť, aby sa skript nespúšťal automaticky. Môžete nastaviť spustenie skriptu až potom čo užívateľ vykoná nejakú akciu (napríklad prejde myšou cez odkaz)
Tieto akcie sa nazývajú intrinsic events (skrátka events). Existuje 18 preddefinovaných akcií, ktoré môžu spustiť skript. Pomocou atribútu v HTML tagu určíte, ktorá udalosť má spustiť skript.

Príklad:

Chcete aby sa zobrazila správa v stavovom riadku Vášho prehliadača. Pre túto akciu použijete atribút onmouseover .

HTML kód:

Navštivte <a href="http://www.moja_domena.sk/HTML-navody/HTML-a-JAVASCRIPT.php" onMouseover="window.status='Naučte sa používať JavaScript'; return true" > moja_domena.sk</a>

Stavový riadok nepodporujú všetky prehliadače. Ak nezaznamenáte vo Vašom stavovom riadku zmenu, váš prehliadač nepodporuje tento druh JavaScriptu.

4.3. Externý skript

Vaše skripty môžete tiež vpísať do externého súboru av HTML dokumentu a na neho odkázať. Toto je užitočné pri skriptoch, ktoré máte vložené na viacerých stránkach. Zoberte si napríklad menu, ktoré má byť takmer na každej stránke webu. Ak budeme chcieť trebárs pridať odkaz, nemusíme túto akciu vykonávať pre každú stránku, ale iba raz v externom súbore. Výsledok sa prejaví na každej stránke, pretože na každej je odkaz na tento skript.

Tu je ukážka toho ako by mal vyzerať odkaz na externý skript:

<script type="text/javascript" src="externy-script.js"></script>

POZOR! Externý súbor musí byť uložený ako súbor JavaScript, musí mať teda príponu .js, inak sa nejedná o JavaScript!

 

4.4. Skrytie skriptu pre staršie prehliadače

Takmer všetky novšie prehliadače podporujú JavaScript, ale niektoré staršie nie. Tu je uvedený príklad ako skryť skript pre staršie prehliadače.

Príklad:

<script type="text/javascript"> 
 <!-- 
 alert("Toto je JavaScript!") 
 --> 
 </script>

 

4.5. Alternatívne informácie pre staršie prehliadače

Môžete tiež poskytovať alternatívne informácie pre používateľov, ktorých prehliadače nepodporujú skripty (a pre používateľov, ktorí majú zakázané skripty). To urobíte pomocou tagu <noscript> .

Príklad:

<script type="text/javascript"> 
 <!-- 
 alert("Toto je JavaScript!") 
 --> 
 </script> 
 <noscript> 
 K zobrazeniu tejto stránky musíte mať povolený JavaScript!!! 
 </noscript>

 

4.6. Nastavenie predvoleného skriptovacieho jazyka

Môžete nastaviť predvolený skriptovací jazyk pre všetky tagy script . To vám ušetrí čas ak máte na Vašej stránke napríklad iba JavaScripty, nemusíte u každého skriptu špecifikovať, že sa jedná o JavaScript.

HTML kód umiestnený v hlavičke dokumentu:

<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/JavaScript" >