1. Webhosting

web-hosting

1.1. Čo je to webhosting

Aby bolo vidieť stránku na internete, je potrebný webový server, ktorý zaisťuje prístup. Keď ľudia navštevujú webové stránky, vlastne vstupujú do súborov na webovom serveri. Webhosting alebo web hosting môžme chápať ako prenajímanie miesta na webovom serveri.
Nezáleží na tom, ako je zložitá alebo rozsiahla, webová stránka musí byť niekde umiestnená. Umiestnenie (webhosting) webovej stránky znamená uloženie jej jednotlivých súborov, obrázkov a údajov na webovom serveri, čo je vlastne počítač, ktorého jediným cieľom je umožniť, aby stránka bola prístupná na internete. Od okamihu, keď stránka je uložená na serveri, môže byť prezeraná z hocakého počítača pomocou webového prehliadača a internetového spojenia. Používateľ musí iba napísať webovú adresu do webového prehliadača a webový server bude reagovať tak, že obsah stránky presunie do počítača užívateľa, kde je ukázaná pomocou webového prehliadača.
Webhosting je spôsob, ako dostať web stránku na internet, aby bola dostupná. Webový server je podobný osobnému počítaču až na väčšiu kapacitu a vyššiu rýchlosť. Serveri sú sústredené vo vnútri dátových centier, kde mimoriadne vysoko rýchlostné prepojenia spájajú tisícky serverov. Všetky tieto serveri slúžia iba na jediný účel – sprístupniť web stránky online na internete.

Webhosting môže byť:
– Freehosting (zadarmo)
– Komerčný hosting (platený)
– Hosting na vlastnom serveri (osobný)

Freehosting (zadarmo), teda zaň neplatíte nič. Obvykle sú s tým spojené obmedzenia. Poskytovatelia Freehostingov si vyžadujú na Vašich stránkach zverejňovať ich reklamu. Ďalej pri použití Freehostingu najčastejšie dostávate zadarmo doménu tretej úrovne. Teda Vaša stránka- jej názov vyzerá napríklad takto: www.nieco.nejakyhosting.sk. Viac o doménach sa dozviete po kliknutí na „Doména“ v menu.
Ďalej pri využívaní Freehostingu nie je zaručená 100%-tná dostupnosť Vašej stránky 24 hod. denne. Málo kedy súčasťou Freehostingu je aj poskytovanie iných služieb ako je napríklad vlastná e-mailová schránka a podobne.

Výhody Freehostingu:
– webhosting zadarmo
– zadarmo doména tretej úrovne (relatíva výhoda)

Nevýhody Freehostingu:
– poskytované služby sú minimálne
– zvyčajne je veľkosť poskytovaného priestoru pre Vašu stránka malá a nepostačuje
– zverejňovanie povinnej reklamy na Vašej stránky
– obvykle máte možnosť využitia iba domény tretej úrovne
– 100%-tná dostupnosť Vašej stránky 24- hod. denne nie je zaručená
– Servery zvyknú mať časté výpadky

Komerčný (platený), teda si zaň platíte. Na internete nájdete množstvo poskytovateľov komerčných- platených webhostingových služieb. Líšia sa poskytovanými službami, cenami, kvalitou, rýchlosťou svojich serverov a podobne. Pri zakúpení týchto služieb u niektorého s poskytovateľov webhostingu sa Vám pridelí isté vyhradené miesto na serveri patriacom organizácii, ktorú ste si vybrali ako poskytovateľa webhostingu. Ďalej obvykle dostávate možnosť využívať mailové služby a podobne. Máte možnosť využitia (podľa poskytovateľa) poskytnutia zadarmo domény druhej úrovne. Názov Vašej stránky teda už bude vyzerať napr. nasledovne: www.nieco.sk

Výhody komerčného webhostingu:
– často krát doména druhej úrovne je zadarmo (záleží od poskytovateľa)
– ceny komerčných webhostingov sú dnes veľmi malé (2 €/mesiac)
– za nízku cenu veľký priestor pre Vašu stránku a Vaše maily (dnes sa to pohybuje už v niekoľkých GB-jtoch)
– veľké množstvo poskytovaných služieb
– poskytovanie mailových služieb
– 100%-tná dostupnosť Vašej stránky 24 hod denne
– Záloha Vašej stránky- denná (ak by sa zo stránkou niečo stalo, dá sa vyžiadať záloha z minulého dňa)

Nevýhody komerčného webhostingu:
– musíte platiť (nie je to veľa, ale zadarmo je zadarmo)

Vlastný webový server je výhodný ak máme k dispozícii dostatočne rýchle stále pripojenie do Internetu a vlastníme verejnú pevnú IP adresu. Takéto riešenie má okrem nesporných výhod, ako je správa vlastného servera bez obmedzenia, aj pomerne veľa vážnych nevýhod:

– náklady na zadováženie a prevádzku hardvéru ( musíme nielen kúpiť sever, ale aj platiť trvalé pripojenie do Internetu a spotrebovanú elektrickú energiu). Sú zvyčajne vyššie ako ekvivalentná suma u komerčného hostingu
– zabezpečenie neprerušeného napájania aj počas výpadkov elektrickej energie (záložné zdroje). Zvyšuje celkové náklady
– je potrebné osobne riešiť bezpečnosť servera a dát pred útokmi z Internetu.

 

1.2. Školský webhosting

Žiaci na našej škole v predmete ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE získajú automaticky webhosting na samostatnom webovom serveri školy (ten, na ktorom bežia aj tieto stránky :-). Jedná sa o dedikovaný server určený len pre potreby výuky. Uvedený server je typu LAMP. To znamená, že beží na operačnom systéme Linux Debian s podporou databázy MySQL, PHP a FTP.

Každý žiak bude mať vytvorený užívateľský účet na serveri s prístupom na správu webového priestoru, databázy MySQL a vlastnej e-mailovej schránky. Správa na úrovni lokálneho užívateľa je cez terminál SSH. Pri využívaní prístupu na server a správu vlastných webových stránok je potrebné dodržiavať nasledujúce podmienky:

  • účet s prístupom na server vytvára správca servera podľa dohodnutých pravidiel. Názov účtu nie je možné ľubovoľne meniť a je viazaný na príslušného žiaka.
  • prístup na webhosting zaniká ukončením štúdia na našej škole
  • za bezpečnosť účtu zodpovedá žiak, vlastník prístupu. Akékoľvek vedomé zneužitie prístupu sa bude hodnotiť ako porušenie školského poriadku
  • webhosting je určený na výukové účely v danných odborných predmetoch. Akékoľvek iné použitie je možné len s výslovným súhlasom správcu servera
  • doména, verejné a súkromné IP adresy pre prístup na server budú oznámené na prvých hodinách v predmete EPU
  • prístup na správu webu je výlučne len prostredníctvom FTP, SFTP a SSH pripojenia
  • nevhodný obsah bude okamžite mazaný a majiteľ účtu bude braný na zodpovednosť
  • akékoľkek komerčné využívanie webhostingu žiakom alebo inými osobami je zakázané!
  • cudzie narušenie vlastného účtu je potrebné okamžite nahlásiť správcovi servera!
  • nikomu inému neumožníte prístup na svoj webhosting a prístup na správu webu!